Wspólna polityka związana z przemysłem obronnym jest jednym z wyzwań Unii Europejskiej. Unijna komisarz mówiła dziś w Lublinie o założeniach programu obronności Europy. Ten zakłada w nowej perspektywie zwiększone wydatki na wspólne działania na rzecz obrony krajów członkowskich.

Dialog obywatelski związany z obronnością trwa w całej Europie. Bieńkowska na spotkaniu w UMCS podkreślała, że po 2021 roku na przemysł obronny powinno być zarezerwowane 1,5 mld euro rocznie. W założeniach tej jak i przyszłej perspektywy na środki mogą liczyć także małe i średnie przedsiębiorstwa działające w sektorze obronności. To szczególnie ważne dla Polski - podkreślała.

Europejski Fundusz Obronny to uruchomiony przez Komisję Europejską program, który ma umożliwić państwom Unii wspólne kupowanie wyposażenia i technologii, a także pomóc w wykorzystaniu ich potencjału badawczego.