Uczniowie ze szkół z całego województwa przedstawili postaci ważne dla Lublina, które przyczyniły się do rozkwitu miasta w dziedzinie gospodarki, polityki i kultury. Dziś w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim najciekawsze prace nagrodzono.

Każdy uczeń mógł wybrać swojego ulubionego bohatera – znanego lublinianina lub lubliniankę, którzy mają wymierny wkład w rozwój miasta. Wśród wielu nazwisk odszukać można było Braci Wieniawskich, Wincentego Pola czy Julię Hartwig – honorową obywatelkę Lublina.

Nie ma świadomości odpowiedzialnego obywatela województwa bez znajomości historii Lubelszczyzny - mówił dziś wojewoda do młodzieży, która wzięła udział w konkursie.

W tegorocznej edycji konkursu pod hasłem "W hołdzie bohaterom" udział wzięło 200 uczniów z całego województwa. Konkurs nawiązuje do obchodów 700. rocznicy nadania praw miejskich Lublinowi.