Mediacje rówieśnicze mają być sposobem na przeciwdziałanie przemocy w szkole. Na razie sprawdzają się w trudnych sytuacjach. Od ośmiu lat w województwie lubelskim uczniowie pod okiem ekspertów najpierw się szkolą, a później rozwiązują spory.

O jedną trzecią mniej wystawionych na świadectwach negatywnych ocen z zachowania to jeden z efektów trwającego programu mediacji rówieśniczych w województwie lubelskim. W szkołach biorących udział w tej wyjątkowej lekcji wychowania, zmniejsza się też poziom agresji.

To dzięki mediacjom i szkoleniom uczniowie dowiadują się czym jest konflikt, jak go rozwiązać i jak skutecznie pomagać rówieśnikom.

Program realizowany jest na terenie województwa lubelskiego od 2011 roku. Bierze w nich udział kilkanaście szkół. Do tej pory przeszkolono ponad 500 mediatorów rówieśniczych.