Goście: prof. Andrzej Stanisławek - senator klubu PiS, dr Paweł Policzkiewicz - prezes Towarzystwa Obywateli Miasta Lublina, dr n. med. Anna Matysik-Woźniak - Klinika Okulistyki Ogólnej UM w Lublinie, Zbigniew Nastaj - dyr. Okręgu Lubelskiego PZN