Pierwsze osoby, które korzystają z obniżenia wieku emerytalnego otrzymały już świadczenia. W województwie lubelskim w ciągu zaledwie czterech dni wydano ponad 1600 decyzji o przyznaniu emerytur.

Od 1 października na emeryturę mogły przejść kobiety, które urodziły się przed 30 września 1957 roku i o 5 lat starsi mężczyźni. Przejście na emeryturę jest dobrowolne. Z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki społecznej wynika, że wciąż co czwarta osoba w wieku emerytalnym pozostanie na rynku pracy.

Dłuższy staż pracy to wyższe świadczenie emerytalne. Dlatego Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi kampanię informacyjną. Każdy rok dłużej w pracy to 8 procent wyższe świadczenie.

W województwie lubelskim wysokość świadczeń wypłacanych od 1 października różni się w zależności od płci. Panie dostają średnio po blisko 1550 zł, panowie o ponad 1000 zł więcej.

Dotychczas do oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w regionie wpłynęło prawie 9000 wniosków od osób, które chcą skorzystać z obniżonego wieku emerytalnego. Mimo pozytywnych decyzji, 15 procent z nich ma wstrzymane wypłaty z uwagi na brak stosownych dokumentów. W województwie Lubelskim emerytury są wypłacane 1, 6, 10, 15, 20 i 25 dnia każdego miesiąca.