To będzie największa inwestycja od lat realizowana bez środków zewnętrznych. W gminie Terespol powstaje zbiornik wodny o powierzchni 25 hektarów. Być może z czasem wzbogaci się o część rekreacyjną i będzie miejscem wypoczynku nie tylko dla mieszkańców Terespola, ale i okolicznych gmin.

To inwestycja, która znalazła się już w gminnych planach na początku lat 90-tych. Do tej pory brakowało środków, ale mobilizacją do ich wygospodarowania oraz uporządkowania terenów pod inwestycję były nowe przepisy o prawie wodnym. Wymuszają na gminach realizację zadań związanych z gromadzeniem wody.

Zbiornik retencyjny powstaje w Kobylanach. Będzie usytuowany między rzeką Czapelką a drogą do Koroszczyna. Zbiornik będzie spełniał podwójną rolę: oprócz magazynowania wody będzie miał funkcje rekreacyjne. Zakończenie inwestycji wartej 7 mln zł zaplanowano na 2019 rok, choć wykonawca nie wyklucza, że przy sprzyjających warunkach pogodowych może się to udać już w przyszłym roku.