Walka o miliony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska To już kolejne starcie na linii wojewoda lubelski – marszałek województwa lubelskiego. Wszystko przez zmianę prawa. Chodzi o wybór członków Rady Nadzorczej Funduszu. Parlament zdecydował, że na pięciu członków, czterech wskazuje minister środowiska, tylko jednego samorząd.