Kolejnych 12 kilometrów dróg w regionie zostanie wyremontowanych z pieniędzy z rządowego programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Na oszczędnościach w programie skorzystał powiat zamojski i gminy: Susiec, Dęblin i Tomaszów Lubelski.

Na drogę z Góry Grabowiec do Miączyna kierowcy skarżą się od lat. Siedmiokilometrowy odcinek będzie wyremontowany do końca października za 3 mln 200 tys. złotych. Połowa środków na ten cel to wsparcie rządowe. Resztą kosztów podzielą się władze powiatu zamojskiego i gmin, bo to ważna droga.

Poważne inwestycje drogowe szykują się też w Dęblinie. Na pierwszy etap - remont ulicy, chodnika i ścieżki rowerowej na osiedlu Jagiellońskim władze miasta uzyskały 3 miliony złotych dofinansowania.

Dzięki oszczędnościom poprzetargowym udało się przyznać jeszcze blisko 13,5 miliona złotych dofinansowania na ponad 12 kilometrów dróg. W sumie w tym roku dzięki rządowemu wsparciu udało się zrealizować inwestycje na prawie 134,5 miliona złotych. Wnioski o dofinansowanie oceniała komisja, powołana przez wojewodę.

Do 15 września samorządy mogą składać wnioski w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim o dofinansowanie z przyszłorocznego programu.