Goście: Teresa Misiuk - Lubelski Kurator Oświaty i Elżbieta Piasecka - mama Oli, podopiecznej Fundacji Oswoić Los. W drugiej części programu: Piotr Mrówka - prezes Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych i Zbigniew Pęcak - prezes Lubelskiego Towarzystwa Pszczelniczego.