Ten nurt w sztuce powstał w opozycji do socrealizmu. To sensibilizm, który wyprzedził pierwsze happeningi artystyczne na świecie. 60 lat temu w Kazimierzu Dolnym pojawił się manifest artystyczny tego nurtu. Stąd wystawa w Kamienicy Celejowskiej.