Goście: dr Piotr Dymmel - dyr. Archiwum Państwowego w Lublinie oraz dr Rober Derewenda, historyk z KUL. W drugiej części programu gośćmi są: prof. Alicja Jaskiernia, medioznawca, specjalista od komunikowania politycznego i roli mediów w społeczeństwie i polityce oraz prof. Michał Gołoś – politolog, rektor Wyższej Szkoły Stosunków M-dowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie.