16 września 2017 r., Lublin

BIEG 2 MILA PAMIĘCI OFIAR KOMUNIZMU
Lublin 16 września 2017

26 września w Parku Ludowym w Lublinie po raz drugi zostanie zorganizowany Bieg Pamięci Ofiar Komunizmu. Jest to pierwszy taki bieg na świecie. W ramach wydarzenia sportowego odbędą się trzy biegi dedykowane uczniom, rodzicom i nauczycielom ze szkół podstawowych klasy IV-VII, szkół gimnazjalnych i szkół ponad gimnazjalnych. Dystans biegu to mila lądowa 1609 metrów. Trasa biegu wytyczona w parku.

Celem biegu jest promocja biegania, ale przede wszystkim pamięć historyczna i upamiętnienie ponad 170 milionów ofiar komunizmu na całym świecie. Bieg z historią w tle to żywa lekcja historii i okazja do integracji środowiska szkół Lublina. Każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy dyplom. Dla zwycięzców w kategorii uczeń, rodzic i nauczyciel przewidziano nagrody i dekorację medalową. Najliczniejsze reprezentacje szkolne otrzymają puchar.

Uczestników zachęcamy do pokonania trasy w koszulce patriotycznej, start w biegu jest bezpłatny - mówi organizator biegu Marek Wątorski prezes Fundacji „Ruchu Solidarności Rodzin”. Zapisy na bieg tylko drogą elektroniczną na stronach: www.kuratorium.lublin.pl, www.solidarnoscrodzin.pl

Organizatorem biegu jest Fundacja „Ruchu Solidarności Rodzin” we współpracy z Kuratorium Oświaty w Lublinie i Wydziałem Oświaty i Wychowania miasta Lublin. Partner Targi Lublin S.A, Region Środkowo-Wschodni NSZZ „Solidarność” przy współpracy z Ministrem Sportu i Turystyki.

Bieg jest częścią Biegowej Triady Pamięci cyklu trzech historycznych biegów w Lublinie: Pamięci Ofiar Komunizmu, Nocnego Biegu Niepodległości i Biegu Solidarności „Lubelski Lipiec 1980”.

Informacja: za organizatorem