10–15 września 2017 r., Wojciechów

Jesienne Warsztaty Kowalskie

Stowarzyszenie Kowali Polskich oraz Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie po raz pierwszy organizują Jesienne Warsztaty Kowalskie. Weźmie w nich udział 12 młodych kowali, rekrutujących się z grona absolwentów letniej edycji Warsztatów Kowalskich organizowanych w Wojciechowie od 1995 r.

Tematyka Warsztatów obejmować będzie naukę zaawansowanych technik kowalskich głównie w zakresie kucia motywów florystycznych oraz zoomorficznych. Równocześnie uczestnicy Warsztatów zostaną zapoznani z pedagogicznymi aspektami pracy z dziećmi i młodzieżą, podczas prowadzenia pokazów kucia oraz lekcji edukacyjnych w kuźni.

Po odbyciu warsztatów wszyscy uczestnicy będą zobowiązani do zorganizowania na swoim terenie pokazu kucia dla grupy dziecięcej lub młodzieżowej. Warsztaty będą w całości sfinansowane z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu „Kowalstwo – zarażamy pasją. Kształcenie kadry upowszechniającej polskie kowalstwo ludowe i artystyczne”.

Program Imprezy:

10 września 2017 r. (niedziela)
Godz. 15.00 - Uroczyste rozpoczęcie Warsztatów, (Wieża Ariańska) - Zwiedzanie Muzeum Kowalstwa
Godz. 15.30 - wykłady: Praca z grupą wycieczkową w kuźni oraz zasady bezpieczeństwa na przykładzie działalności zagród edukacyjnych
11- 14 września 2017 r. - Zajęcia Warsztatowe (Przy Wieży Ariańskiej)
• Projektowanie wyrobów kowalskich
• Nauka zaawansowanych technik kowalskich, pokazy instruktażowe
• Pokazy wykonywania motywów florystycznych i zoomorficznych
• Zajęcia praktyczne
• Udział w lekcji edukacyjnej dla grupy dziecięcej w Muzeum Kowalstwa oraz w Kuźni Romana Czernieca – obserwacja metod prowadzenia zajęć.
15 września 2017 r. (piątek) godz.8.30 - 13.30
Piknik Kowalski dla dzieci i młodzieży (plac przy Wieży) Pokazy: kucia i zdobienia żelaza, wykonywania broni białej, wytapiania metalu w piecu - dymarce
- Walki rycerskie i zabawy średniowieczne
- Gry i zabawy animacyjne z użyciem narzędzi i wyrobów kowalskich
Godz. 15.00 Uroczyste zakończenie Jesiennych Warsztatów Kowalskich