Gośćmi są: Marcin Krzysztofik - dyr. IPN w Lublinie oraz Małgorzata Frant-Błażucka - kier. Oddziału ds. Pomocy Instytucjonalnej Wydz. Polityki Społecznej LUW i Magdalena Suduł - MOPR w Lublinie