Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej – teraźniejszość i przyszłość