Akcja TVP3 Lublin i Fundacji "Dzieci z Domu Pokoju" na rzecz pomocy syryjskim dzieciom w mieście Homs. Pragniemy choć trochę poprawić los dzieci żyjących w zniszczonym mieście. Chcemy wesprzeć pracę ośrodka rehabilitacji dzieci prowadzonego przez Siostry Efremitki. Zbieramy 16 tys. 660 euro. Kwota pokrywa roczny koszt funkcjonowania ośrodka w Homs.

numery kont:

PLN: 35 1910 1048 2788 1296 1979 0001
EUR: 08 1910 1048 2788 1296 1979 0002

Pomoc dla syryjskich dzieci w mieście Homs
do góry