Słonik Nadziei w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Krasnymstawie.