Goście: Krzysztof Grabczuk - wicemarszałek województwa lubelskiego i Artur Sępoch - dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie. W drugiej części programu gośćmi są: Andrzej Szyszko - przewodniczący Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina- Dzielnicy Bronowice i Krystian Kluger - wiceprzewodniczący Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina -Dzielnicy Bronowice .