Radni Siedliszcza dali zielone światło kopalni Karskiego. Podczas Rady Miejskiej uchwalono plan zagospodarowania dla terenu tej inwestycji. To jeden z warunków uzyskania koncesji wydobywczej. Kopalnia ma powstać w miejscowości Kulik.

Uchwała zmieniająca miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to kolejny dokument niezbędny do złożenia kompletnego wniosku koncesyjnego. Ten zgodnie z polskimi przepisami będzie składał się z projektu zagospodarowania złoża, pozytywnie zaopiniowanego przez Okręgowy Urząd Górniczy w maju 2017 r. oraz decyzji środowiskowej. W najbliższych dniach inwestor planuje zwrócić się o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia. Jej otrzymanie pozwoli Spółce na złożenie wniosku o udzielenie koncesji wydobywczej dla kopalni węgla Jan Karski.

Dzisiejszą uchwałę Rady Miejskiej w Siedliszczu poprzedziła pozytywna decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na odrolnienie 56 ha gruntów i przeznaczenie ich na cele górnicze. Decyzja umożliwia wybudowanie na tym terenie kopalni wraz z infrastrukturą naziemną.