Ważna wiadomość dla wszystkich korzystających z pomocy Agencji Rynku Rolnego i Agencji Nieruchomości Rolnych - od 1 września te dwie instytucje przestają istnieć. Część ich funkcji przejmie nowy twór - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, natomiast wszystkie kwestie związane z finansami będzie można załatwić w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

KOWR czyli Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa rozpocznie swoją działalność 1 września. Powstanie w miejsce Agencji Rynku Rolnego i Agencji Nieruchomości Rolnych. KOWR nie przejmie wszystkich zadań po likwidowanych instytucjach, część z nich będzie przekazana Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Do KOWR przejdą zadania związane z rozwojem obszarów wiejskich, zadania promocyjne i informacyjne. Instytucja w pełni przejmie funkcje Agencji Nieruchomości Rolnych. Swoją siedzibę będzie miała przy ulicy Karłowicza 4, gdzie obecnie mieści się Agencja Nieruchomości Rolnych.

Część zadań realizowanych dotychczas przez Agencję Rynku Rolnego będzie można załatwić w nowej siedzibie Biura Działań Społecznych oraz Płatności Bezpośrednich przy ulicy Bohdana Dobrzańskiego 7B.

Oprócz centrali i oddziałów terenowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na terenie kraju tworzone są biura terenowe. W województwie lubelskim powstaną w Białej Podlaskiej, Chełmie, Urszulinie, Dołhobyczowie i Sułowie.