Dla nich to miejsce święte, najważniejszy ośrodek kultu religijnego. Wyznawcy prawosławia z Lubelszczyzny rozpoczęli 25. pieszą pielgrzymkę na Świętą Górę Grabarkę. Przez 5 dni pokonają 140 kilometrów.

Pielgrzymka prawosławnych wyruszyła z monasteru im. św. Onufrego w Jabłecznej. To najważniejsza świątynia obrządku wschodniego na terenie południowego Podlasia. Z jednego miejsca świętego do drugiego - już z perspektywy samej trasy, pielgrzymka ma szczególne znaczenie.

Pątnicy dziennie będą pokonywać od 17 do 25 kilometrów. Jako jedyni na pątniczym szlaku będą przeprawiać się przez Bug. Nie boją się trudów marszu. Na Grabarkę każdy niesie własną intencję, a wiele osób także krzyż.

Święta Góra Grabarka koło Siemiatycz z małą cerkwią i założonym w 1947 roku klasztorem żeńskim jest dla polskich prawosławnych miejscem szczególnym - tak jak dla katolików Jasna Góra. Tradycja pielgrzymowania tutaj sięga roku 1710. Święta Góra Grabarka to miejsce szczególne. Co roku, uroczystości Przemienienia Pańskiego gromadzą tu tysiące wiernych prawosławnych z kraju i z zagranicy. Pątnicy dotrą tam w czwartek wieczorem.