Olimpiada jest skierowana do młodzieży szkół średnich,. studentów, pracowników instytucji związanych z lotnictwem i przemysłem obronnym, żołnierzy i oficerów wszelkich rodzajów wojsk oraz pasjonatów lotnictwa.

Na laureatów Olimpiady czekają atrakcyjne nagrody. Aby wziąć udział w olimpiadzie należy do 13 sierpnia przesłać zgłoszenie mailowo: interwizja@interwizja.edu.pl lub listownie:
ul. Warszawska 14/6
21-500 Biała Podlaska (za: materiały organizatora)