I Wojewódzki Dzień Pola - Zamojszczyzna spichlerzem Polski