Polska spółdzielczość ma się nieźle, ale wymaga zmian w przepisach, które pozwolą ożywić tę formę działalności - mówią uczestnicy Forum Spółdzielczego. Wziął w nim udział Tomasz Żuchowski, wiceminister infrastruktury i budownictwa.

W Polsce działa piętnaście związków spółdzielczych, zrzeszających 9,5 tys. spółdzielni, które mają 8 mln członków. To spółdzielnie inwalidów, pracy, mieszkaniowe czy mleczarskie. Te ostatnie należą do jednych z najlepszych w całej Unii Europejskiej.

Dlatego spółdzielczość jest ważna. Wojciech Żuchowski, wiceminister infrastruktury i budownictwa przekonywał, że w ruchu spółdzielczym potrzebne są zmiany - zarówno legislacyjne jak również społeczne, aby jej członkowie wiedzieli, że warto w ten ruch się angażować i z niego korzystać.

Sami spółdzielcy przekonują, że spółdzielnia zawsze będzie starała się w odpowiedni sposób troszczyć się o swoich członków. W przeciwieństwie do wielu firm, które działają w sektorze prywatnym.

Rząd przygotowuje się do zmian w prawie o ruchu spółdzielczym - projekt ustawy trafił właśnie do konsultacji międzyresortowych. Niebawem zostanie skierowany pod obrady Sejmu.