O sytuacji osób starszych w Polsce i możliwościach współpracy na rzecz seniorów w regionie rozmawiali w Zamościu członkowie i doradcy sejmowej Komisji Polityki Senioralnej. Spotkanie zorganizował wiceprzewodniczący komisji, poseł PiS Sławomir Zawiślak.

Komisja Polityki Senioralnej powstała w 2014 roku. Do jej zadań należą m.in.kwestie dotyczące zdrowia seniorów, ich aktywności zawodowej po 50 roku życia,aktywności społecznej i kulturalnej. O problemach osób starszych i działaniach komisji mówili w Zamościu jej niezależni eksperci. Zachęcali też do współpracy stowarzyszenia, organizacje, rady seniorów i uniwersytety trzeciego wieku.

O polityce senioralnej mówiły też władze Zamościa podczas jubileuszu Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku świętuje właśnie swoje 15-lecie. Zrzesza ponad 3500 seniorów.

Częścią jubileuszu była konferencja "O lepszą jakość życia seniorów", wystawa "Uwolnione talenty", koncerty i prezentacja dorobku Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.