Osoby z niepełnosprawnością mają ogromne problemy z wejściem na rynek pracy. Tylko niespełna 27% z nich jest aktywna zawodowo. Dziś w KUL dyskutowano, jak tę sytuację zmienić w czasie konferencji "Niepełnosprawni - w pełni aktywni".

Na rynku pracy nie jest dobrze. Wskaźnik bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych jest ciągle bardzo duży. Osoby z upośledzeniem umysłowym szans na pracę w praktyce nie mają.

Działań, które mają to zmienić jest coraz więcej. Podejmują je instytucje, stowarzyszenia, fundacje. Jednak nie są to zmiany odczuwalne na rynku pracy.

W Polsce jest 5,5 mln osób z niepełnosprawnością, w Lublinie stanowią około 20% mieszkańców.