Instytut Pamięci Narodowej wyraził zgodę , by z pomnika jeńców radzieckich w Zamościu usunąć sierp i młot. Bryła pomnika pozostanie na miejscu, a teren wokół zostanie uporządkowany. Tym samym IPN przychylił się do uchwały podjętej przez zamojską Radę Miasta.

Pierwsze plany zakładały rozbiórkę pomnika. Jednak zamojscy radni uznali, że to niepotrzebny koszt, szacowany na co najmniej 30 tysięcy złotych.

IPN określił treść nowej informacji, która ma się znaleźć przy pomniku. Ma ona brzmieć: Na terenie osiedla Karolówka pod Zamościem od lipca do grudnia 1941 roku funkcjonował niemiecki obóz jeniecki Stalag 325. Więziono w nim w nieludzkich warunkach ok. 18 tysięcy żołnierzy Armii Czerwonej. Blisko 16 tysięcy z nich zmarło z głodu i chorób lub zostało wymordowanych przez niemiecką załogę po próbie buntu w listopadzie 1941 roku.

Ofiary niemieckiej zbrodni spoczywają na cmentarzu wojennym przy ulicy Szwedzkiej.