150 urodziny świętuje Szkoła Podstawowa numer 30 nosząca imię króla Kazimierza Wielkiego. Szkoła założona w 1866 roku jeszcze w czasach zaboru rosyjskiego początkowo mieściła się we Wrotkowie – wsi położonej nieopodal Lublina. Dziś wyjątkowego jubileuszu placówki wspólnie świętowali uczniowie, nauczyciele i absolwenci.

150 urodziny szkoła świętowała w szerokim gronie obecnych i byłych absolwentów. Życzenia placówce składali przedstawiciele władz miasta, pracownicy i przyjaciele. Akademia była okazją do uroczystych wystąpień i przypomnienia długiej historii placówki.

Szkołę założono we Wrotkowie w drugiej połowie XIX wieku na mocy ukazu carskiego. Po przyłączeniu w 1955 roku wsi Wrotków do Lublina szkoła stała się placówką miejską i otrzymała swój numer. Imię króla Kazimierza Wielkiego nadano jej podczas uroczystości 145 urodzin. Dziś 150-letnia Szkoła Podstawowa nr 30 mieści się przy ulicy Nałkowskich w Lublinie.