Coraz bliżej do rozpoczęcia budowy nowej kopalni w naszym regionie. Ma powstać w miejscowości Kulik w gminie Siedliszcze. Dziś inwestorzy poinformowali, że do końca tego roku zostanie złożony wniosek koncesyjny. Australijsko-chińscy inwestorzy szacują, że budowa kopalni "Jan Karski" potrwa około czterech lat.

Jest wizualizacja nowej kopalni "Jan Karski". Do rozpoczęcia budowy jest już coraz bliżej. Budowy, która jak zapewniali dziś inwestorzy realnie może się rozpocząć już w połowie przyszłego roku. Ma być jedną z najważniejszych inwestycji realizowanych przez Australijczyków we współpracy z Chińczykami.

Najbardziej zainteresowani rozpoczęciem budowy są mieszkańcy gmin, na terenie których nowa kopalnia powstanie. Po pierwsze to ogromne zyski dla samorządów. Zatrudnienie w samym zakładzie i powiązanych z nią firmach może znaleźć nawet 10 tysięcy osób. Procedury administracyjne poprzedzające rozpoczęcie budowy trwają. Chodzi m.in. o decyzję ministra rolnictwa o wyłączeniu terenów z użytkowania rolniczego, ale też najważniejszy dokument - koncesję wydobywczą. W optymistycznym wariancie, wydobycie węgla w kopalni "Jan Karski" może ruszyć w 2023 roku.