Program publicystyczny z elementami edukacji, poradnictwa i informacji dotyczących spraw osób z niepełnosprawnością oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Program powstał we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Włączeni i aktywni
do góry