To najlepsi uczniowie z całej Polski, którzy biorą udział w Olimpiadzie Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej. Dziś można było ich spotkać między innymi na Felinie.

Trwająca właśnie w Lublinie Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej ma wyłonić najlepszych uczniów w kraju.

XXXIX Olimpiada zakończy się jutro.