Finansowanie badań, współpraca nauki z biznesem i wdrażanie pomysłów w przemyśle. O tym w Lublinie dyskutuje ponad czterdziestu dziekanów wydziałów mechanicznych uczelni technicznych z całego kraju.

Jest dobrze, ale mogłoby być lepiej - podkreślają dziekani wydziałów mechanicznych mówiąc o współpracy biznesu i nauki. Politechnika Lubelska na swoim koncie ma kilkanaście podpisanych umów o współpracy, korzyści płyną z kilku.

Problemów z nawiązywaniem kontaktów i czerpaniem korzyści ze współpracy nie ma Politechnika Opolska, ale ma za to z niżem demograficznym.

Dziekani podkreślają, że finansowanie badań musi być po pierwsze na wyższym poziomie, a po drugie równomierne dla wielu dziedzin. Konieczność finansowania badań i innowacyjnych rozwiązań to problem nie tylko uczelni, ale i przemysłu.

Konferencja dziekanów trwa do soboty, w planie nie tylko spotkania i dyskusje, ale też zwiedzanie laboratoriów lubelskiej politechniki i wizyta w PZL Świdnik.