Goście programu: dr hab. Halina Taras – kierownik Zakładu Epok Brązu i Wczesnego Żelaza UMCS, dr Oleg Tkaczou – Białoruska Akademia Nauk w Mińsku, prof. Zbigniew Pater – dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej, prof. Andrzej Seweryn – przewodniczący Kolegium Dziekanów, dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej.