To ważna informacja dla kończących studia i absolwentów z niepełnosprawnością. Rusza program "Absolwent", który ma pomóc w znalezieniu pracy. Zaangażowane są urzędy publiczne, uczelnie wyższe i firmy. To pilotażowa edycja programu, który ma objąć blisko tysiąc osób niepełnosprawnych w całym kraju.

Pilotażowy program "Absolwent" ma przede wszystkim ułatwić znalezienie pracy osobom niepełnosprawnym, bo bariery na rynku pracy niestety nadal są. Niepełnosprawni nadal mają spore problemy ze znalezieniem zatrudnienia.

Dzięki programowi, niepełnosprawni studenci i absolwenci będą mieć wdrożoną indywidualną ścieżkę kariery zawodowej, m.in. poprzez współpracę z lubelskimi uczelniami.

Osoby niepełnosprawne mogą liczyć także na dodatek motywacyjny. Więcej informacji dotyczących programu "Absolwent" znajduje się na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.