Gośćmi są: Krzysztof Michałkiewicz - wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej i pełnomocnik rządu ds. niepełnosprawnych oraz dyrektor lubelskiego oddziału PFRON - Jerzy Dębski. W drugiej części programu prof. Urszula Dudziak, teolog pastoralny, KUL.