Po raz kolejny odbywa się konkurs "Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy". Organizatorem konkursu jest zamojski okręg Światowego Związku Żołnierzy AK, a patronuje mu Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Konkurs to doskonała lekcja historii dla młodego pokolenia, ale też odkrywanie białych plam w historii Zamojszczyzny. W ubiegłym roku w w konkursie wzięło udział 60 uczniów z ponad 20 szkół. Podobnie jak poprzednio uczestnicy zostaną podzieleni na trzy kategorie wiekowe: szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Zgłoszenia przyjmowane są do początku kwietnia, a laureatów konkursu poznamy w czerwcu.