Prawie wszystkie samorządy w województwie lubelskim podjęły już uchwały w sprawie projektu sieci szkół - poinformował dziś Lubelski Kurator Oświaty. Dotychczas przedstawione uchwały zostały zaopiniowane pozytywnie. Do końca marca samorządy muszą ustalić nową sieć szkół.

Do Lubelskiego Kuratorium Oświaty wpłynęło już 236 uchwał w sprawie nowej sieci szkół: 212 z gmin i 24 z powiatów. Brakuje tylko jednej gminy - Trzeszczany w powiecie hrubieszowskim. Decyzje podejmie na jutrzejszej sesji rady gminy.

Opinia kuratora jest niezbędna do dalszego wdrażania reformy oświaty. Jeśli jest pozytywna samorząd może podjąć kolejną uchwałę, tym razem ostateczną, dostosowującą sieć szkół do nowego ustroju szkolnego. Do tej pory kuratorium wydało 228 opinii - wszystkie pozytywne.

W gminie Piaski są dwie szkoły podstawowe i dwa gimnazja, jak przyznają władze - nowa sieć szkół nie będzie skomplikowana. Gmina uzyskała już pozytywną opinię lubelskiego kuratora. Do reformy oświaty podchodzimy zadaniowo - mówią pracownicy szkoły podstawowej w Piaskach. Pozytywna pinię otrzymała też gmina Bychawa. Nowa sieć szkół pokryje się z obecną. Utrzymane zostaną cztery szkoły podstawowe prowadzone przez samorząd i jedna, która jest w rękach stowarzyszenia. Do 2019 roku będą stopniowo wygaszane dwa gimnazja. Niepokój budzą jednak konsekwencje finansowe, które niesie reforma.

Minister Edukacji Narodowej - Anna Zalewska podpisała już rozporządzenia dotyczące m.in. dotacji na podręczniki szkolne, ramowych planów nauczania, a także postępowania rekrutacyjnego do różnych typów szkół, w tym przedszkoli. Na dobre reforma rozpocznie się 1 września.