Łatwiejszy dostęp do specjalistów, lepsza opieka i dłuższa rehabilitacja. To główne założenia nowego projektu lecznictwa kardiologicznego, nad którym pracuje Ministerstwo Zdrowia. Chodzi o pakiet kompleksowej opieki dla pacjentów po zawale serca, za który będzie płacił Narodowy Fundusz Zdrowia. Modelowym przykładem takiej opieki jest Szpital Wojewódzki w Zamościu.

Natychmiast po rozpoznaniu zawału serca na oddział kardiologii trafiają pacjenci z całej Zamojszczyzny. Dzięki teletrnasmisji badań jeszcze w karetce, po wykonaniu pierwszego EKG pacjenta ratownicy mają możliwość konsultacji z dyżurującym kardiologiem. Jeżeli jest taka potrzeba, pacjent od razu kwalifikowany jest do zabiegu.

Po zabiegu, przez kilkanaście godzin, pacjent jest pod szczególnym nadzorem lekarzy. Potem kierowany jest na pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej. Rehabilitacja to jednak nie tylko poprawa sprawności fizycznej pacjenta, to także edukacja i porady.

Po wyjściu ze szpitala pacjent korzysta z konsultacji w Przychodni Kardiologicznej. Może się też dalej rehabilitować w Ambulatoryjnym Ośrodku Rehabilitacji Kardiologicznej lub co jest nowością - w domu, za pomocą tak zwanej telerehabilitacji. Ta kompleksowa i skoordynowana opieka kardiologiczna trwa nawet kilkanaście miesięcy. Jak zapewniają lekarze, gwarantuje lepsze efekty leczenia. Ministerstwo Zdrowia planuje wprowadzić ją do koszyka nowych świadczeń.