Zaczęło się od walącego muru klasztornego, skończyło na wernisażu prac kilkudziesięciu artystów zrzeszonych w Kazimierskiej Konfraterni Sztuki. W krużgankach klasztoru kazimierskich franciszkanów można oglądać prace inspirowane zespołem klasztornym na Wietrznej Górze, w którym od ponad 300 lat służą ojcowie w brązowych habitach.

Różni je technika wykonania, łączy motyw. Na kilkudziesięciu pracach umieszczonych w krużgankach kazimierskiego klasztoru ojców franciszkanów można podziwiać jego piękno uchwycone przez artystów związanych z Kazimierską Konfraternią Sztuki.

Wszystko zaczęło się kilka lat temu za sprawą o. Nikodema z Komisariatu Ziemi Świętej w Krakowie, który poprosił artystów o pomoc w zwróceniu uwagi na walące się wówczas klasztorne mury. Piękno kazimierskiej świątyni uwieczniło prawie 30 artystów.

Wystawę można oglądać do 28 kwietnia. Jej otwarciu towarzyszyła msza św. z udziałem tworców uczestniczących w tym niezwykłym przedsięwzięciu.