Walczą z barierami architektonicznymi, a przede wszystkim mentalnymi. W Akademickim Centrum Kultury "Chatka Żaka" spotkali się wolontariusze ze Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych Alter Idem. Zrzeszenie od lat integruje i aktywizuje studentów niepełnosprawnych z UMCS. Podczas dnia otwartych drzwi, wolontariusze zachęcali do wstąpienia do tej organizacji.

Dniom otwartym towarzyszyły warsztaty cyrkowe, pokazy kryminalistyczne - wszystko po to, żeby zachęcić studentów do aktywności. Podczas "Open Door" zachęcano także do zaangażowania w wolontariat. Z roku na rok, uczelnia jest co raz lepiej dostępna dla studentów niepełnosprawnych, bariery architektonicznie systematycznie znikają.

Działania zrzeszenia wspierają władze UMCS. Specjalnie dla studentów niepełnosprawnych, uczelnia chce zagospodarować część miasteczka akademickiego.

Wszystkie osoby, które chcą przystąpić do Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych Alter Idem mogą przyjść do Chatki Żaka, gdzie od poniedziałku do piątku działa punkt informacyjny tej organizacji.