Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowało listę projektów, które dostały dofinansowanie z unijnych funduszy. Otwiera ją Zamość, który otrzymał prawie 24 mln złotych na rewitalizację Akademii Zamojskiej. Na liście znalazły się też m.in. kościół Ojców Franciszkanów w Zamościu, lubelska archikatedra i drewniane cerkwie Podlasia.

Założona przez Jana Zamojskiego w 1594 roku Akademia Zamojska była czwartą uczelnią wyższą w Rzeczpospolitej. Zabytkowy obiekt czasy świetności ma już dawno za sobą i wymaga gruntownej renowacji.

To nie jedyna zamojska perełka architektury, która dzięki ministerialnej dotacji doczeka się renowacji. Pochodzący z początków XVII wieku kościół franciszkański był największym XVII-wiecznym kościołem barokowym w Polsce. Pod koniec XIX wieku zakonnicy musieli opuścić miasto. Były tu m.in. koszary wojskowe i kino. Ojcowie powrócili do Zamościa w 1994 roku i rozpoczęli starania o remont świątyni.

Ponad 13 milionów złotych trafi do Archidiecezji Lubelskiej. W ramach projektu rewitalizacji zaplanowano m.in. prace w samej archikatedrze. Pierwsze rusztowania staną tu już za kilka dni. Remontu domaga się nie tylko ołtarz główny ale też i polichromie nad chórem. Po remoncie będzie tu mini muzeum.

Wśród dofinansowanych zabytków znalazły się także lubelski kościół pojezuicki oraz 7 cerkwi w prawosławnej diecezji lubelsko-chełmskiej.