Nie żyje Stanisław Leszczyński - założyciel, dyrektor-senior, kierownik artystyczny i choreograf Zespołu Tańca Ludowego UMCS. Miał 91 lat. Pogrzeb Stanisława Leszczyńskiego odbędzie się w sobotę.

Stanisław Leszczyński urodził się w 1926 roku w Liśniku Dużym. W czasie okupacji walczył w Batalionach Chłopskich. Pod koniec wojny uczestniczył w Akcji "Burza". Za walkę w obronie ojczyzny został odznaczony Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari.

Od 1953 roku pracował jako starszy wykładowca w Centrum Kultury Fizycznej UMCS. W tym samym roku założył Zespół Tańca Ludowego UMCS, który do dziś reprezentuje uczelnię w kraju i za granicą. Opracował dla niego ponad 20 godzin repertuaru, na który składają się m.in.: folklor taneczny wszystkich regionów Polski i tańce narodowe.

Był honorowym obywatelem kilku miast na świecie, a za działalność patriotyczną, rozsławianie Polski i jej kultury oraz za zaangażowanie społeczne otrzymał m.in. Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski z Gwiazdą i Medal "Zasłużony Kulturze - Gloria Artis".