Goście: Prof. Nguyen Chi Thuatem - poeta, tłumacz, na język ojczysty przełożył „Lalkę” Prusa, czy „Pianistę” Szpilmana. A także doc. Henryk Stefanek – kanclerz uczelni Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. W. Pola w Lublinie w kontekście m.in. studiujących tam obcokrajowców, których jest na uczelni najwięcej.