Gośćmi są: ppłk Zbigniew Krzyszczuk szef sztabu 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej i prof. Halina Buczkowska prorektor ds. studenckich i dydaktyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie