Czas na podsumowanie pierwszego roku rządowego programu Rodzina 500+. W województwie lubelskim, z pomocy korzysta 150 tysięcy rodzin. Poza tym, że mogą żyć w bardziej godnych warunkach, zmniejsza się także skala ubóstwa w naszym kraju. Znacznie mniej rodzin korzysta bowiem z zasiłków przyznawanych przez ośrodki pomocy społecznej.

W Lublinie w 2016 roku z rządowego programu skorzystało ponad 21 tysięcy rodzin. Wkrótce minie rok, od kiedy funkcjonuje program. Wspiera on zwłaszcza rodziny wielodzietne. Jak przekonuje Elżbieta Rafalska - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dzięki Programowi Rodzina 500 Plus, ubóstwo w Polsce zmalało o 48 procent, a ubóstwo skrajne aż o 98 procent.