Grupa Wyszehradzka rośnie w siłę. W siłę rośnie też Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Instytucja działa od 2000 roku. Cztery państwa, które ją tworzą, co roku zasilają kasę funduszu ośmioma milionami euro. Dziś na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim gościła dyrektor Funduszu Wyszehradzkiego. Mówiła o realnym wsparciu dla studentów i uczelni wyższych.

Fundusz Wyszehradzki ma siedzibę w Bratysławie. Pieniądze pochodzące z budżetów Polski, Węgier, Czech i Słowacji przeznacza na wsparcie działań edukacyjnych, kulturalnych, turystycznych oraz wymianę młodzieży. Aktywności mają zacieśniać więzy między obywatelami państw Grupy Wyszehradzkiej. Fundusz dodatkowo wspiera lokalne inicjatywy na Ukrainie i w krajach bałkańskich.

Wizyta dyrektor funduszu jest częścią projektu debat dyplomatycznych, które organizują naukowcy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. To cykl spotkań nieformalnych, studentów uczelni z dyplomatami i politykami.