Przepiękne, unikalne zdjęcia Lublina autorstwa Edwarda Hartwiga przekazała Ośrodkowi Brama Grodzka Teatr NN córka słynnego fotografa miasta. To sześć tysięcy klatek negatywów. Przez ostatni rok były skanowane. Wszystkie będą wkrótce umieszczone na stronie internetowej Teatru NN. Powstanie fotograficzny przewodnik po mieście.