Inwestycja będzie kosztować 96 mln zł; z czego 82 mln zł przekaże Unia Europejska. Umowę o dofinansowanie tej inwestycji podpisał w Warszawie wojewoda lubelski i przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju oraz Infrastruktury i Budownictwa.

Przebudowany zostanie pięciokilometrowy odcinek drogi krajowej nr 74 od ul. 1 Maja do ul. Szczebrzeszyńskiej, czyli do granicy miasta. Powstanie dwujezdniowa ulica z dwoma nowymi rondami, w miejscach o szczególnym natężeniu ruchu, czyli w okolicach ulic: Sadowej i Dzieci Zamojszczyzny. Wyremontowany zostanie także most na rzece Łabuńce.

W tym roku ma być gotowa dokumentacja i wydane zostaną decyzje środowiskowe. Przebudowa ruszy prawdopodobnie za rok i zakończy się w 2021 roku.

Władze Zamościa, żeby ubiegać się o unijne środki, przez ponad rok przygotowywały pracochłonny projekt, który uzyskał wysoką klasyfikację. Zamość jest jednym z szesnastu miast, które dostały dotacje na drogi.