Gościem jest dr Eugeniusz Toruń - dyr. Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.