Powiększa się chełmska strefa ekonomiczna o 15 hektarów. Choć jeszcze nie ruszyła tam produkcja, to zainteresowanie inwestorów jest duże. Pierwsi chętni już są i to nie tylko z Polski, ale także ze Wschodu Europy. Strefa leży blisko granicy z Ukrainą.

Budowa zakładu produkcji opakowań z tworzyw sztucznych jest już na ukończeniu. Wiosną ruszy produkcja, pracę znajdzie kilkadziesiąt osób.

Do podstrefy Chełm zostały ostatnio włączone tereny w trzech rejonach miasta: prawie 11 hekatrów przy ul. Wschodniej, ponad 2 hektary przy ul. Ceramicznej i hektar przy ul. Chemicznej. O możliwość lokowania swoich biznesów pytają również sąsiedzi ze Wschodu.

Obecnie chełmska podstrefa ekonomiczna, która jest częścią Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Euro-Park" w Mielcu, ma ponad 20 hektarów powierzchni. Zainteresowanie inwestorów jest - jest więc nadzieja na nowe inwestycje i miejsca pracy.